minder meer ?

Onlangs vroeg iemand me: hoe kan ik mentaal sterker worden? Op zich geen verrassende vraag. Ik moet de eerste nog tegenkomen die het tegenovergestelde wil. Maar een eenduidig antwoord hierop, da’s een ander paar mouwen.

Want wat is mentaal sterker worden?

Wij leven in een prestatiemaatschappij, een groei-wereld, waarin ‘sterker’ automatisch geassocieerd wordt met ‘meer’ en meer met ‘succes’. Sneller, groter, verder, langer, rijker, knapper, harder, hoger, dieper, sterker … Groei staat synoniem voor meer van dit of dat. 

Wat we wel eens durven te vergeten is dat meer van het een tegelijk minder van iets anders betekent. Dat heb ik zeer aanschouwelijk mogen ervaren tijdens mijn Shiatsu opleiding. Wanneer er op een meridiaan teveel spanning zit betekent dat automatisch dat er in een andere te weinig aanwezig is. Teveel Yin hier betekent te veel Yang elders. En omgekeerd natuurlijk. Het evenwicht is dan zoek en wanneer dat te lang duurt vertaalt het zich in ongemak, pijn, ziekte, …

Wanneer het om ons mentaal welbevinden gaat, zou het dus ook kunnen dat we om ‘sterker’ te worden niet noodzakelijk ‘meer’ nodig hebben. Om sterker te worden zou je bijvoorbeeld ook kwetsbaarheid kunnen toelaten. Als het ware minder sterk willen zijn. Minder willen, minder verwachten, minder moeten, minder denken, minder doen … Ook dat kan mentale groei zijn.

Minder maakt immers plaats voor een ander meer. Minder praten voor meer luisteren, minder oordelen voor meer aanvaarden, minder angst voor meer liefhebben, minder fronsen voor meer glimlachen, minder moeten voor meer mogen, minder denken voor meer voelen, minder willen voor meer zijn …

Uiteindelijk is minder ook meer.