sociaal-artistiek

mensen zien groeien

MENSEN ZIEN GROEIEN …

Groepen en individuen via muziek, theater en beweging naar zelfontplooiing leiden, dat is mijn lang leven. Zelfs nadat ik enkele jaren geleden mijn professionele muziek- en theatercarrière achter me liet. Op die manier zijn muziek en theater geen doel maar tools op een pad van groei. In sociaal-artistieke projecten voel ik meerdere facetten van mezelf samensmelten : muziek, theater, coaching, lichaamswerk, sociaal engagement …

Mensen letterlijk een stem geven, hun zelfvertrouwen en eigenwaarde zien groeien, hen uiteindelijk – binnen hun mogelijkheden en waardigheid – zien schitteren op een podium  … niets vervult mij meer.

Van 2008 tot 2013 mocht ik samen met koorleider Rik Debonne de Gentse ROCSA singers  begeleiden op hun jaarlijks toonmoment.

In 2014 kreeg ik de kans om met een beurs van het Europees Grundtvig platform een half jaar voor Tallaght Community Arts  in South-Dublin te werken. Onder de inspirerende leiding van artistiek directeur Tony Fegan begeleidde ik de meest diverse groepen : een senioren bigband, een Capacitar meditatiegroep, nieuwkomers in Ierland, de Street Arts Academy (met hoofdzakelijk jonge Ieren van Afrikaanse afkomst), Doors To Elsewhere (theaterproject voor mensen met een verstandelijke beperking) …

Tussen 2016 en 2019 maakte ik 4 voorstellingen voor het Gentse Victoria Deluxe, huis van vertrouwen.

In 2020 – 2021 was ik componist en koorleider bij het project Antigone in UZ Gent, een totaalspektakel gebaseerd op de Griekse tragedie Antigone van Sophokles, gemaakten gespeeld door medewerkers van het Universitair Ziekenhuis Gent. We richtten er een koor op: d’UZingers.

Momenteel begeleid ik 4 liefhebbers  van diverse pluimage,  tijdens hun schrijftraject en de daaropvolgende repetities, op weg naar hun eigen theatershow. Work in progress!